Welkom op de website van K.B.O. afdeling Oerle !

De K.B.O. is in 1963 in Oerle opgericht.

Mede op verzoek van een maatschappelijk werker van de Gemeente zijn toen enkele oudere personen benaderd om, zoals men dat toen noemde, een bejaardenbond op te richten.

En nu 60 jaar later wordt er in Oerle nog vaak gezegd “het is morgen vergadering van de bejaardenbond” of “we gaan met de bejaardenbond op reis”.

Op dit moment heeft de afdeling Oerle plusminus 330 leden en is daarmee een van de grootste verenigingen van ons dorp.                                                                                                                                        

Wij proberen als bestuur zo goed mogelijk de belangen van onze leden te behartigen maar laten de grote dingen over aan K.B.O-Brabant, die overleg voert met de regering van de provincie over de A.O.W, de zorg en andere belangrijke zaken op het gebied van wonen en welzijn. 

Als afdeling Oerle maken we deel uit van kring Veldhoven K.B.O. die mede namens ons overleg voert met het gemeentebestuur over het lokaal ouderenbeleid. Voor onze leden hebben we iedere woensdag een ontspanningsmiddag waar de mensen kunnen kaarten, sjoelen en biljarten.                                   

Onze wat grotere activiteiten bestaan uit een jaarlijkse busreis, een kerstviering samen met de Zonnebloem en Stichting Nieuwe Levenskracht Oerle.

Daarbij onze jaarvergadering die we traditiegetrouw afsluiten met een gezamenlijk diner.                                                                         

Ik zou zeggen: reden genoeg om lid te worden van deze club!

 

Namens K.B.O. afd. Oerle