Het vaste activiteitenprogramma:

 

Elke maandagmorgen: gymnastiekoefeningen.

Dit doen we, onder deskundige leiding, vanaf 11.00 uur in “d’Ouw School” in het kader van de actie “Bewegen voor Ouderen”.

Kom gerust een keertje kijken. Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie. Einde ongeveer 12.00 uur.

 

Elke Dinsdagmiddag: fietsen.

Cees den Bieman zet de routes uit. Deze routes zijn ongeveer 25 km. en gaan door de mooiste routes van onze omgeving.

Vertrek om 13.00 uur op kerkplein.

 

Elke woensdagmorgen: wandelen.

We wandelen onder de leiding van Grada van Selst.

Vertrek om 09.30 uur bij de Ouwe School. De routes zijn niet te lang en er wordt regelmatig gerust.

 

Elke woensdagmorgen vanaf 10.30 uur:

Koffiedrinken met de wijkzuster.

 

Elke woensdagmiddag vanaf 13.00 uur:

Kaarten en Biljarten en Sjoelen.

Vrije inloop voor leden KBO-Oerle.

 

Elke donderdagmorgen vanaf 10.30 tot 11.30 uur

Koersballen in de Ouwe School contactpersoon Grada van Selst.

 

Elke vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur

Kringkampioenschappen biljarten Libre, vanaf oktober tot april.

Contactpersonen: Wil Meulenbroek en Peter van Lieshout